Putni nalog NET

Često ste Vi ili Vaši djelatnici na službenom putu ?
Često se vozite vlastitim vozilom za potrebe Firme, a želite potrošene novce vratiti legalno i neoporezivo ?
Ili jednostavno morate pravdati kilometre i imati evidenciju korištenja službenih vozila?

Morate raditi putne naloge, lokovožnje i imati njihovu evidenciju. Morate upisivati odredišta, relacije, zadaće, izračunavati dnevnice (domaće i inozemne), upisivati stanje brojila na vozilu itd…
I želite sve te procese automatizirati i imati grafički prikaz isplaćenih iznosa i prijeđenih kilometara?

Dakle trebate aplikaciju koja može :

 • unositi tuzemne i inozemne putne naloge
 • unositi lokovožnje
 • pamtiti nove relacije, odredišta, zadaće i ostale podatke vezane uz putne naloge ili lokovožnje
 • automatski izračunavati sve stavke tuzemnih i inozemnih putnih računa (trajanje putovanja, iznos dnevnica, iznos putnih troškova itd…)
 • ispisivati dokumente (putni nalog, obračun lokovožnje, knjiga putnih naloga)
 • upozoravati ako pokušate unijeti lokovožnju djelatniku koji ima unesen putni nalog na taj dan
 • upozoravati ako pokušate unijeti putni nalog djelatniku koji ima unesen lokovožnju ili putni nalog na taj dan
 • pamtiti iznose tečaja po principu – vrijedi od – do
 • pamtiti iznose dnevnica i troška po kilometru po principu – vrijedi od – do
 • unositi djelatnike i vozila razvrstane po poslovnim jedinicama
 • iscrtavati grafove prema zadanim uvijetima
 • na kalendaru prikazati osvarena putovanja prema zadanim uvijetima
 • mijenjati stanje kilometar brojila
 • unositi tekstualni ili tablični izvještaj o izvršenom službenom putovanju
 • naknadno uređivati sve dokumenate
 • naknadno brisati sve dokumenate
 • prilagođavati sučelje
 • izrađivati kopije baze podataka (backup)
 • automatski izrađivati kopije baze podataka kod zatvarnja aplikacije
 • povrat baze podataka na staro stanje
 • itd…

“Well look no further” kao što bi rekli Japanci.
Mi imamo aplikaciju koja može sve navedeno i još više.

Posjetite http://www.putninalog.net i besplatno isprobajte potpuno funkcionalnu probnu verziju.

Oglasi

Oznake:


%d bloggers like this: